Tukihenkilöitä välitetään omaisille, lapsesta vanhukseen, joka haluaa ja tarvitsee tukea elämän tilanteeseensa psyykkisesti oireilevien / sairastuneen läheisenä.

Tukihenkilötoiminta on ammatillisesti ohjattua, ennaltaehkäisevää ja tavoitteellista toimintaa, jota ohjaa yhdistyksen tukihenkilötoiminnan pelisäännöt sekä lasten ja nuorten parissa toimittaessa Varsinais-Suomen lastensuojelujärjestöjen yhteiset eettiset periaatteet. Tukihenkilöt allekirjoittavat tukisuhteen solmimispalaverissa vaitiolositoumuksen, joka on elinikäinen. Asiakashallinta, dokumentointi ja raportointi ovat henkilötietolain mukaisia. Toiminta-alueena on Varsinais-Suomi, lukuun ottamatta Salon seutua.

Tukitoiminta aikuisen kanssa keskittyy keskusteluun ja uusien tuettavan hyvinvointia edistävien asioiden kokeiluun. Lapsen ja nuoren kohdalla painotetaan yhdessä tekemisen, turvallisen aikuisen mallin antamisen lisäksi heitä askarruttavien tulevaisuuteen ja nykyisyyteen liittyvien arkisten kysymysten käsittelyyn.

Tukihenkilöpyynnön voi esittää aikuinen itse, omainen/ läheinen tai sosiaali- tai terveystoimen edustaja.  Omaisyöntekijä tapaa sen jälkeen tuettavan henkilökohtaisesti.

Lapsille tukihenkilöä haettaessa mukana tulisi aina olla sosiaali- tai terveysalan edustaja. Tukihenkilöä alle 18-vuotiaalle haetaan LOMAKKEELLA. word

Kun sopiva tukihenkilö löytyy, pidetään tukisuhteen solmimispalaveri, jossa laaditaan tukisuhteelle tavoitteet, jotka ovat konkreettisia esim. uusien harrastusten löytäminen. Yhdessä seurataan tavoitteiden toteutumista tarkistuspalavereilla: lasten ja nuorten kohdalla kolmen kuukauden välein ja aikuisten kohdalla puolen vuoden välein. Yhden tukisuhteen kesto on maksimissaan kaksi vuotta. Tukisuhde päätetään aina yhteiseen päätöspalaveriin.

 

Jaa

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Tapahtumakalenteri